Βασικές αρχές της Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας

0
72

Το πρόγραμμα μας προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών τεχνικών, συνδυάζοντας την σταθερή κλινική βάση με την ευελιξία που προσφέρει η θεωρία της υποκειμενικότητας και της διυποκειμενικότητας.

Το Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Νοτίων Προαστίων εγκαινιάζει τον κύκλο ευαισθητοποίησης στη Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία προσφέροντας τον πρώτο κύκλο σεμιναρίων με γενικό τίτλο «Βασικές αρχές της Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας».    

Ο συγκεκριμένος κύκλος εκπαίδευσης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση της επιστημονικής θεωρίας της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας στη διαδικασία της ορθής κλινικής εργασίας, δίνοντας έμφαση στη δημιουργικότητα. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει μια ποικιλία θεωρητικών προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένων της Θεωρίας Αντικειμενοτρόπων σχέσεων, της Ψυχολογίας του Εαυτού, της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και της Φροϋδικής Θεωρίας. Βασικός άξονας εκπαίδευσης είναι η γνωριμία των επαγγελματιών και φοιτητών ψυχικής υγείας με τα σύγχρονα δημιουργικά ρεύματα της σύγχρονης ψυχανάλυσης. Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην εξερεύνηση της κλινικής δημιουργικότητας και στην εφαρμογή αυτής στην επεξεργασία και ανάλυση σε βάθος της μεταβίβασης – αντιμεταβίβασης, την καρδιά δηλαδή της ψυχαναλυτικής πρακτικής.

Το πρόγραμμά μας προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών τεχνικών, συνδυάζοντας τη σταθερή κλινική βάση με την ευελιξία που προσφέρει η θεωρία της υποκειμενικότητας και διυποκειμενικότητας και βασίζεται στην πεποίθηση ότι κάθε  θεραπευτής πρέπει να βρει το προσωπικό του στυλ κατά την ενσωμάτωση των θεωρητικών αρχών στη σύνθετη κλινική πραγματικότητα.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

  1. Θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης: η διαδικασία της ωρίμανσης και η ψυχοπαθολογία. Στο σεμινάριο αυτό εξετάζεται η διαδικασία της ψυχικής ωρίμανσης και εξέλιξης του ατόμου και επισημαίνεται η άμεση σχέση αυτής με την ανάπτυξη παθολογικών προτύπων συμπεριφοράς. Παρουσιάζεται η θεωρία της προσκόλλησης και ερευνητικά δεδομένα της σχέσης μάνας – βρέφους εστιάζοντας στη συναισθηματική ανάπτυξη που προκύπτει από το δεσμό αυτό καθώς και στη Διαγενεακή μετάδοση του τραύματος.

Σάββατο 18/03 – 11.00 π.μ. -30 ευρώ.

  1. Βασικές αρχές Ψυχανάλυσης: εδώ παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της κλασσικής ψυχαναλυτικής θεωρίας, όπως οι πέντε βασικές φροϋδικές υποθέσεις και οι μηχανισμοί άμυνας. Στόχος είναι η εξοικείωση με τις κεντρικές έννοιες της ψυχανάλυσης για τη μετέπειτα ενσωμάτωσή τους στη μοντέρνα πρακτική.

Σάββατο 01/04 – 11.00 π.μ. – 30 ευρώ.

  1. Μεταβίβαση και Αντιμεταβίβαση: εδώ περιλαμβάνεται μια σε βάθος μελέτη των εννοιών της μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης, κυρίως όμως αναφορικά με τη σύγχρονη κατανόησή τους στο σχεσιακό γίγνεσθαι συνδυάζοντας νεοψυχαναλυτικές προσεγγίσεις (Melanie Klein, Thomas Ogden, Kohut κ.α)

Σάββατο 08/04 – 11.00 π.μ. – 30 ευρώ

  1. Σύγχρονη ψυχαναλυτική θεωρία: κατανοώντας ότι η ανάπτυξη του εαυτού συντελείται κυρίως μέσα από τη σύναψη και συντήρηση κοντινών διαπροσωπικών σχέσεων, η σύγχρονη τάση στη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία δίνει έμφαση σε έννοιες όπως η διυποκειμενικότητα, ο διυποκειμενικός χώρος, η διαπροσωπική θεωρία κ.α. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει λεπτομερής αναφορά στα σύγχρονα ψυχοδυναμικά ρεύματα και στον τρόπο που συντελέστηκε μια θεωρητική μετατόπιση από την ενδοπροσωπική στην διαπροσωπική κατανόηση του ατόμου.

Σάββατο 29/04 – 11.00 π.μ. – 30 ευρώ

  1. Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία: παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του σχεσιακού μοντέλου και παρατίθενται οι βασικές διαφορές του με τις κλασσικές και νεοκλασικές θεωρήσεις. Αναλυτικότερα, θα μελετηθεί η συνεισφορά των σύγχρονων θεωρητικών σχολών κυρίως μέσα από το έργο των Stephen Mitchell, Lew Aron, Phillip Bromberg, Jody Davies κ.α.

Σάββατο 06/05 – 11.00 π.μ. – 30 ευρώ

  1. Σύγχρονη ψυχαναλυτική τεχνική: οι αποκτηθείσες γνώσεις από τα προηγούμενα μαθήματα ενσωματώνονται λειτουργικά στην παρουσίαση ενός «μοντέρνου» σχεσιακά εστιασμένου τρόπου άσκησής του κλινικού έργου, βασιζόμενου περισσότερο στην αρχή της διαδραστικότητας και της ανταποδοτικότητας κατά τη δημιουργία του «διυποκειμενικού τρίτου».

Σάββατο 20/05 – 11.00 π.μ. – 30 ευρώ

  1. Η χρήση του εαυτού του θεραπευτή στη διευκόλυνση της ανάπτυξης και της αλλαγής: παρουσιάζεται η συνεισφορά και η ενεργός εμπλοκή του θεραπευτή στην ατμόσφαιρα της ασφάλειας και της δημιουργίας ασφαλούς πλαισίου στη θεραπεία. Αναλύονται ειδικά θέματα όπως η υπερνίκηση των θεραπευτικών εμποδίων (enactments, impasses) καθώς και η προσωπική εμπλοκή του θεραπευτή εξαιτίας προσωπικών υποκειμενικών θεμάτων.

Σάββατο 03/06 – 11.00 π.μ. – 30 ευρώ

  1. Βασικές αρχές Θεραπείας Σχημάτων. Συνδυαστική προσέγγιση με επιρροές από ψυχοδυναμικά μοντέλα, τη θεραπεία gestalt, τη θεωρία δεσμού και το γνωσιοσυμπεριφοριστικό μοντέλο. Θα παρουσιαστούν οι έννοιες των Πρώιμων Δυσλειτουργικών Σχημάτων, των Ακάλυπτων Πυρηνικών Συναισθηματικών Αναγκών και των Τρόπων Λειτουργίας Εαυτού. Θα αναφερθούν οι βασικές τεχνικές -γνωσιακές (τεχνική των πολυθρόνων), συμπεριφοριστικές, συναισθηματικές/βιωματικές (νοερές εικόνες, αναβιώσεις τραυματικών εμπειριών) -και η σημασία και οι ιδιαιτερότητες της θεραπευτικής σχέσης (limited reparenting, empathic confrontation).

Σάββατο 10/06 – 11.00 π.μ. – 30 ευρώ

  1. Υπαρξιακές διαστάσεις: εδώ παρουσιάζονται βασικές υπαρξιακές αρχές και αναλύεται η συσχέτισή τους με τη σύγχρονη ψυχοθεραπεία (άγχος θανάτου, ανάληψη ευθύνης, ζητήματα ελευθερίας κ.α.).

Σάββατο 17/06 – 11.00 π.μ. – 30 ευρώ

 

11/03 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Όλα τα σεμινάρια λαμβάνουν χώρα στο κτίριο του Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου Νοτίων Προαστίων, Λεωφόρος Αμφιθέας 103, Παλαιό Φάληρο και είναι διάρκειας 3 ωρών (2 ώρες θεωρία και 1 ώρα παρουσίαση περιστατικού).

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Το κόστος για κάθε σεμινάριο είναι 30 ευρώ ενώ όλος ο κύκλος κοστίζει 230 ευρώ.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 210. 9849078- [email protected]

Ιστοσελίδα: www.psychotherapeutiko.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here